Høyspenning -  og  dampkjeler  fra  Zander  &  Ingeström

Zander & Ingeström  har i mer enn 60 år hatt en  ledende  stilling i  markedet  når  det  
gjelder  prosjektering, konstruksjon og  tilvirkning av store og mindre anlegg for varme
og dampproduksjon. Zander & Ingestrøm er med mer enn 1000 leverte kjeler verdens mest erfarne leverandør av høyspentkjeler. 

Selskapet har lang erfaring og høy kunskap i utarbeidelse av systemløsninger for etablering av indu-
stri  og varmeanlegg  med  god teknisk  funksjon og  økonomi. Zander & Ingeströms  dampkjeler og
varmt-/hetvannskjeler er  energibesparende  og blir  ofte  benyttet som  standby-kjele i kombinasjon 
med andre former for energi.Kjennetegn for Zeta-kjelen:
- Meget høy virkningsgrad, tilgjenglighet og nøyaktighet
- Lav kapitalkostnad og lave vedlikeholdskostnader
- Dampkvalitet som oppfyller de strengeste krav
- Spenning kan velges mellom 6 - 20kV for samtlige modeller
- Trinnløs kapasitetsregulering fra 0 - 100%.