Høyspenning- og dampkjeler

Zander & Ingeström har i mer enn 60 år hatt en ledende stilling i markedet når det gjelder prosjektering, konstruksjon og tilvirkning av både store og mindre anlegg for varme- og dampproduksjon. Zander & Ingeström er med + 1000 leverte kjeler, verdens mest erfarne leverandør. I tillegg til å ha bygd de største kjelene har de også installert flest kjeler.

Selskapet har lang erfaring og høy kunnskap om anleggsvirksomhet og utarbeidelse av systemløsninger for etablering av industri- og varmeanlegg med god teknisk funksjon og økonomi. Zander & Ingeströms dampkjeler er både kostnads- og energibesparende og blir ofte benyttet i kombinasjon med andre former for energi, som en stand-by kilde.

Kjennetegn for ZETA kjelen er:

  • Ekstrem høy virkningsgrad, tilgjengelighet og stor nøyaktighet
  • Lav kapitalkostnad og lite vedlikehold
  • Dampkvalitet som oppfyller de høyeste kravene
  • Spenning kan velges mellom 6-20kV for samtlige modeller
  • Trinnløs kapasitetsregulering fra 0-100 %. Minimum last er 0 %.

Komplett utvalg av kjeler fra de minste til de aller største

Zeta-kjelene er av typen elektrode og er beregnet for tilkobling til trefase vekselstrøm. Kjelene kan garantert aldri koke tørr, fordi den elektriske strømmen kuttes automatisk hvis elektrodene ikke er omgitt av vann. (Garantien følger fysikkens lover: Det er vannet som utgjør kjelens varmegenererende motstand.)

Den energi som omgjøres direkte til varme og effekten i kjelen, reguleres gjennom at vannstanden på elektrodene heves eller senkes.

(langstring[tipafriend.success.title] is not set)

(langstring[tipafriend.success.message] is not set)

Varmeteknikk AS  
Brobekkveien 101 Salgs- og leveringsbetingelser
0582 Oslo  
Tlf: 23 37 55 00 Personvern
Org.nr: 974 442 272