SB-kjelen leveres i følgende varianter:


Effektstørrelser:            450, 600, 750, 800, 1000,                                                   1200 kW 
Spenning:                     230 V*, 40 0V, 440 V, 690 V 
Maks. driftstrykk:          6 bar 
Regulering:                  30-trinn
Temp.område:              5-95 °C
* maksimalt 750kW

  Innganger:                                 Utganger:
- Start/stopp(pot.fritt)                   - Driftsignal
- Temp.styring, 0 - 10 V               - Feilsignal
- Effekt styring, 0 - 10 V               - Innkoblet effekt
- Effektregulering
- Utetemp.kompensering


 Samsvarserklæring                                        
                                         
                                         
 Brosjyre


                                  
                                  
                                     
Driftsinstruks/FDV