SB elektrokjeler imed effekter 450-1200 kW

SB-kjele 450-1200kW

Leveres i følgende varianter:

Effektstørrelser: 450, 600, 750, 800, 1000, 1200 kW 

Spenning: 230 V*, 40 0V, 440 V, 690 V 

Maks. driftstrykk: 6 bar 

Regulering: 30-trinn

Temp.område: 5-95 °C
* maksimalt 750kW

Innganger:

  • Start/stopp (pot.fritt)

  • Temp.styring, 0 - 10 V

  • Effektstyring, 0 - 10 V

  • Effektregulering

  • Utetemperaturkompensering

Utganger:

  • Driftsignal

  • Feilsignal

  • Innkoblet effekt

Declaration of conformity