Service

 Elementkjeler - høyspenningskjeler

 Regelmessig  service  er viktig for å unngå unødig  driftstans. Foruten å
 forbedre sikkerheten på anlegget er gjevnlig vedlikehold også med på å  forlenge levetiden på kjelen. En liten vannlekkasje kan være vanskelig å 
 oppdage, og kan over tid gjøre stor skade. Slike skader er ofte  kostbare
 og  kunne  vært unngått ved gjevnlig ettersyn. 

 Varmeteknikk har dyktige serviceteknikere som utfører  service, repara-
 sjoner og ombygging av alle typer elektrokjeler,
høyspent som lavspent.
 Vi holder til i Oslo, men utfører oppdrag over  hele landet.

 Varmeteknikk tilbyr serviceavtale  med faste årlige besøk. Kontakt oss
 for tilbud.  Tlf. 23 37 55 00