Energimerking og økodesign

Krav til energirelaterte produkter

Energimerking og økodesign

EU innførte 26. september 2015 krav til økodesign på alle energirelaterte produkter, blant annet elektrokjeler og varmepumper. Dette betyr at produkter må merkes med en energikarakter. Karakteren går fra A til G, hvor A er den beste karakteren, og sier noe om energistandarden til produktet eller bygningen. 

Produkter som ikke overholder kravene til økodesign kan ikke lenger selges i Norge eller EU. Kravene gjelder for produsenter, importører og forhandlere av produkter som forbruker energi.

Økodesigndirektivet er EUs virkemiddel for å fjerne de minst energieffektive produktene fra markedet. Norge er ikke medlem av EU, men gjennom EØS-avtalen gjelder lovverket også for Norge.

Alle produkter som overholder kravene til økodesign skal være CE-merket. Merket er produsentens garanti for at alle relevante direktiv er oppfylt.

Kontakt oss om du har spørsmål rundt energimerking

Energimerking i henhold til forordning 811/2013

Energy labelling directive 2010/30/EU

Modell

MB 2035, MB 4035, MB 6035

MB 2045, MB 4045, MB 6045

MB 2060, MB 4060, MB 6060

Økodesign i henhold til forordning 813/2013

Ecodesign directive 2009/125/EC

MB-modell

MB 2035, MB 4035, MB 6035

MB 2045, MB 4045, MB 6045

MB 2060, MB 4060, MB 6060

MB 2075, MB 4075, MB 6075

MB 2090, MB 4090, MB 6090

MB 2105, MB 4105, MB 6105

MB 2120, MB 4120, MB 6120

MB 2140, MB 4140, MB 6140

MB 2150, MB 4150, MB 6150

Datablad

Annex 1

Annex 8

Annex 3

Annex 4

Annex 5

Annex 6

Annex 7

Annex 8

Annex 9

SB-modell

SB 2180, SB 4180, SB 6180

SB 2200, SB 4200, SB 6200

SB 2225, SB 4225, SB 6225

SB 2250, SB 4250, SB 6250

SB 2300, SB 4300, SB 6300

SB 2375, SB 4375, SB 6375

SB 2400, SB 4400, SB 6400

Datablad

Annex 10

Annex 1

Annex 11

Annex 12

Annex 34

Annex 14

Annex 15