Høyspennings- og dampkjeler fra Zander & Ingeström

En av verdens mest erfarne leverandører av høyspentkjeler

Kontakt oss for bestilling

Høyspenningskjeler

Zander & Ingeström har i mer enn 60 år hatt en ledende stilling i markedet innen prosjektering, konstruksjon og tilvirkning av store og mindre anlegg for varme- og dampproduksjon. 

Zander & Ingestrøm er med tusenvis av leverte kjeler verdens mest erfarne leverandør av høyspentkjeler.

Brukes ofte som standby-kjele i kombinasjon med andre former for energi

Selskapet har lang erfaring og høy kunnskap i utarbeidelse av systemløsninger for etablering av industri og varmeanlegg med god teknisk funksjon og økonomi. Zander & Ingeströms dampkjeler og varmt-/hetvannskjeler er energibesparende og blir ofte benyttet som standby-kjele i kombinasjon med andre former for energi.

Fordeler og egenskaper for Zeta-kjelen fra Zander & Ingeström

  • Meget høy virkningsgrad, tilgjengelighet og nøyaktighet

  • Lav kapitalkostnad og lave vedlikeholdskostnader

  • Dampkvalitet som oppfyller de strengeste krav

  • Spenning kan velges mellom 6 - 20kV for samtlige modeller

  • Trinnløs kapasitetsregulering fra 0 - 100 %