Produkter

Fra 1. januar 2020 ble oppvarming med fossilt brensel forbudt. Dette har satt fart på en elektrifisering både i Norge og i Europa, og andelen grønn fornybar energi i form av elektrisitet fra sol-, vind-, og vannkraft øker.

Vi tilbyr et stort utvalg av miljøvennlige elektrokjeler fra 4 kw til bolig, og helt opp til 60 MW for industri og fjernvarme.
Våre produkter kjennetegnes ved høy kvalitet for sikker, uavbrutt varmeleveranse over et langt livsløp.

Kospel boligkjeler

Kompakte vegghengte elektrokjeler for eneboliger, leiligheter og mindre bolig-/næringsbygg.
Effektområder 4 - 48 kW

De fire forskjellige elektrokjelene på en rad

Varmeteknikk kjeler

Våre norskproduserte lavspent elementkjeler for bolig- og næringsbygg, industri og nær-/fjernvarme.
Effektområde 35 - 1200 kW

Z&I høyspentkjeler

Fra Zander & Ingestrøm leverer vi høyspent elektrodekjeler for hetvann og damp til industri og fjernvarme.
Effektområde 4 - 60 MW