Service på alle typer el-kjeler

Varmeteknikk utfører service på alle typer el-kjeler uavhengig av fabrikant

Bestill service i dag

Service på elementkjeler og høyspenningskjeler

Regelmessig service på el-kjelene er viktig for å unngå unødvendig driftsstans. Foruten å forbedre sikkerheten på anlegget, er jevnlig vedlikehold også med på å forlenge levetiden, og dermed kostnadene på kjelen. 

En liten vannlekkasje kan være vanskelig å oppdage, og kan over tid føre til store skader. Slike skader kan være kostbare å rette opp i, men kan forebygges og unngås ved jevnlig ettersyn.

Vi utfører service på el-kjeler over hele landet

Varmeteknikk har dyktige serviceteknikere som utfører service, reparasjoner og ombygging av alle typer elektrokjeler, høyspent som lavspent. Vi holder til i Oslo, men utfører oppdrag over hele landet.

Inngå fast, årlig serviceavtale

For å forebygge skader, anbefaler vi årlig serviceavtale. Kontakt oss for et tilbud. Ring oss på 23 37 55 00, eller send oss en henvendelse i vårt kontaktskjema.