Ernströmgruppen har skrevet avtale om kjøp av Varmeteknikk AS

Ernströmgruppens forretningsområde Water & Heating vokser ved å kjøpe det norske selskapet Varmeteknikk AS, Norges ledende produsent av el-kjeler. Selskapet har 18 medarbeidere og så vel administrasjon som produksjon skjer i Oslo og Elverum. Omsetningen på 58 mill. i 2022 skjer delvis i Norge, dels ved eksport til et flertall land i Europa. Selskapet har over hundre års historie og nåværende ledelse kommer til å arbeide videre i selskapet.

Fossilt brensel er den største kilden til utslipp av karbondioksid. Ved å erstatte dette med fornybare energikilder som sol, vind og vann minimerer vi vårt fotavtrykk på jorden, og bidrar til FNs målsetninger om bærekraftig energi for alle.

 

Kjell Bernt Kalland, Ernströmgruppen AB

Kjøpet av Varmeteknikk innebærer et ytterligere steg i forretningsområdets tilbud innen termisk energi og bedre utnyttelse av elektrisitet fra fornybare kilder. Varmeteknikk passer perfekt inn i vårt strategiske fokus med å bygge Water & Heating som et selvstendig bærekraftig forretningsområde. "Varmeteknikks ekspertise innen termisk energi kommer til å være et verdifullt tilskudd til vårt eksisterende tilbud av produkter innen geoenergi og vannbåren varme/kjøling. Fokus framover er å kombinere ressursene og ekspertisen for å kunne akselerere innfasingen av termiske løsninger innen oppvarming" sier Kjell Bernt Kalland, ansvarlig for forretningsområdet Water & Heating i Ernströmgruppen AB.

Med Ernströmgruppen som ny eier sikrer vi ikke bare at vi får en stabil eier som deler vår misjon om å bygge et enda bedre selskap, men vi får også en ny langsiktig eier som deler vårt grunnsyn innen forretningsdrift, bærekraft og miljø.


"Vi er glade for å inngå i Ernströmgruppen og er overbevist om at vår felles erfaring kommer til å løfte Varmeteknikk til et neste nivå" sier daglig leder Sigmund Berg på Varmeteknikk AS.

 

Sigmund Berg, Varmeteknikk AS

Ernströmgruppen er et svensk familieeid industrikonsern som sammen med entreprenører vil bygge bedre selskap for fremtidige generasjoner.
Ernströmgruppens forretningsmodell ”samlet entreprenørskap”, bygger på fire generasjoners nasjonale og internasjonale erfaringer med å kombinere det beste fra små- og mellomstore selskaper, entreprenørånd, engasjement og effektive beslutningsveier, med det beste fra driften av store selskaper, som f.eks. finansiell stabilitet, struktur og deling av erfaring. Selskapets virksomhet dekker et bredt område, fra marint sikkerhetsutstyr og teknisk handel, til leveranser av komponenter og systemer for energieffektivisering av industri og eiendom. Ernströmgruppen består i dag av mer enn 40 selskaper med en total omsetning på SEK 4 mrd., og har over 1200 ansatte i Nord-Europa.